Zdjęcia dawnej wsi


Droga. Tudorów k/Opatowa. 1975

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Makoszyn.1967

Świątek. Trzcianka. 1991

Zawarża. 1973

Droga. Tudorów k/Opatowa. 1975

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Radostowa. Kopanie ziemniaków. 1974

Koszenie sierpem na tle Miedzianki. 1959

Kozubów. 1973

Kozubów. 1973

Kozubów. 1973

Radkowice-krajobraz, sad, chałupy w śniegu. 1962

Konarzówka - wiejskie podwórko (u Stasiaków). 1955

Radkowice - kieraty.1963

Radkowice - kieraty. 1963

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Helena Kaczmarska. Denków. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Chałupki. Garncarstwo. 1967

Okolice Szczucina. Ściana stodoły - pleciona wiklina. 1976

Okolice Szczucina. Ściana stodoły - pleciona wiklina. 1976

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Okolice Szczucina. Ściana stodoły - pleciona wiklina. 1976

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Łysa Góra. Stara Słupia, plantacja chmielu. 07.1959

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Podgrodzie nad Kamienną. 09.1974

Podgrodzie nad Kamienną. 09.1974

Podgrodzie nad Kamienną. 09.1974

Chęciny - widok z zamku na miasto. 12.1963

Lubcza - kosiarze. 08.1974

Lubcza - kosiarze. 08.1974

Lubcza - kosiarze. 08. 1974

Lubcza - państwowe gospodarstwo rolne. 05.1973

Sacygniów - Stodoła w Sacygniowie. 1959

Bodzentyn - Zespół pieśni i tańca Tkactwo Świętokrzyskie. 09.1967

Bodzentyn - Zespół pieśni i tańca Tkactwo Świętokrzyskie. 09.1967

Komorów n/Wisłą - płot z wikliny. 08.1968

Komorów n/Wisłą - płot z wikliny. 08.1968

Strachy na wróble k/Włoszczowy. 06.1962

Strachy na wróble k/Włoszczowy. 06.1962

Strachy na wróble k/Włoszczowy. 06.1962

Strachy na wróble k/Włoszczowy. 06.1962

Zbieranie lnu - Oblęgorek. 08.1961

Zbieranie lnu - Oblęgorek. 08.1961

Zbieranie lnu - Oblęgorek. 08.1961

Zbieranie lnu - Oblęgorek. 08.1961

Orzelec Mały - chałupy. 07.1958

Pożar w Pierzchnicy. 05.1956

Pożar w Pierzchnicy. 05.1956

Pożar w Pierzchnicy. 05.1956

Pożar w Pierzchnicy. 05.1956

Pożar w Pierzchnicy. 05.1956

Sobków - ciężka droga. 1955

Nad Wisłą. Komorów. 07.1956

Nad Wisłą. Komorów - płoty wiklinowe. 07.1956

Zajączków - chałupy. 08.1955

Zajączków - chałupy. 08.1955

Zajączków - chałupy. 08.1955

Łopuszno. 09.1955

Łopuszno. 09.1955

Psary - chałupa. 1962

Półkosy - targ w Wiślicy. 09.1985

Półkosy - targ w Wiślicy. 09.1958

Półkosy - targ w Wiślicy. 09.1958

Chęciny - deski w płocie. 03.1963

Chęciny - Góra Zamkowa. 12.1961

Krajno - drzewa oszronione z człowiekiem. 01.1964

Krzyżka - Adam Zygadło - rzeźbiarz ludowy. 09.1967

Zagnańsk - tartak. 08.1968

Krzyżka - Adam Zygadło - rzeźbiarz ludowy. 09.1967

Stopnica - kiszenie ogórków. 07.1958

Pasmo orłowińskie - chałupa. II połowa XX wieku

Krzyżka - Henryk Zegadło - rzeźbiarz ludowy. 09.1967

Nowa Słupia - dymarki, Zespół z Bielin. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki, Zespół z Bielin. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki, Zespół z Bielin. 09.1968

Okolice Czarnolasu - praczka. 08.1959

Okolice Czarnolasu - praczka. 08.1959

Chęciny - chałupy przy drodze. 12.1963

Konary - wąwóz lessowy. 09.1961

Sinusoida. Koszenie zboża. 1970

Nowy Korczyn - Starorzecze Nidy. 08.1958

Sinusoida. Koszenie zboża. 1970

Sinusoida. Koszenie zboża. 1970

Krajno. 04.1962

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Parkany. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Parkany. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Płoty z wikliny. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Płot z wikliny. 1974

Połaniec. Płoty z wikliny. 1974

Połaniec. Płoty z wikliny. 1974

Połaniec. Płoty z wikliny. 1974

Połaniec. Płoty z wikliny. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Nad Wisłą. 07.1974

Połaniec. Wisła. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. 07.1974

Połaniec. 07.1974

Połaniec. 07.1974\r\n

Połaniec. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 10.1972

Rzeka Czarna w Połańcu. 10.1972

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 10.1972

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 04.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 07.1974

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. 1974

Kobiety w Tarczku. 04.1967

Połaniec. Szkic do portretu gminy i miasta. Połaniec Rynek. 1974

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Szydłów - Plener artystyczny grupy Sł-60 z Warszawy. 1978

Kobiety w Tarczku. 04.1967

Kobiety w Tarczku. 04.1967

Koszenie zboża - PGR Nieznanowice k/Włoszczowy. 1979

Koszenie zboża - PGR Nieznanowice k/Włoszczowy. 1979

Koszenie zboża - PGR Nieznanowice k/Włoszczowy. 1979

Koszenie zboża - PGR Nieznanowice k/Włoszczowy. 1979

Koszenie zboża - PGR Nieznanowice k/Włoszczowy. 1979

Krajno Płd. 06.1962

Roztopy w Łącznej. 1956

Leszczyny. 1963

Chroberz-Pełczyska. nieznane

Zawada k/Pińczowa.1976

Zawada k/Pińczowa.1976

Bieliny - chata. 09.1967

Bieliny - chata. 09.1967

Bieliny - chata. 09.1967

Bieliny - chata. 09.1976

Bieliny - chata. 09.1976

Bieliny-chata. 09. 1967

Bieliny-chata. 09.1967

Kielce Zalew - Wesele Bielińskie. 07.1966

Wał Masłowski. 08.08.1972

Nowa Słupia - dymarki. Zespół ze Studziany. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki. Zespół ze Studziany. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki. Zespół ze Studziany. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki. Zespół ze Studziany. 09.1968

Nowa Słupia - dymarki. Zespół ze Studziany. 09.1968

Łączna-Parów. 12.1959

Konary-wąwóz lessowy. 09.1961

Garncarz ludowy Helena Kaczmarska. 1964

Garncarz ludowy Helena Kaczmarska. 1964

Młyn na Ponidziu. 1992

Rzeka Belnianka w Borkowie. 1958

Negatyw "Garb Wójczo - Pińczowski"

Kielce - między Karczówką i Koszarką 1961

Stadnina Kozienice 1967

Stadnina Kozienice 1967

Stadnina Kozienice 1967

Stadnina Kozienice 1967

Kielce - k/Karczówki XII 1964

Telegraf z Dalni IX 1956

Pełczyska - motyw wiejski IX 1958

Mirów - nowa zabudowa V. 1971

Chotel Czerwony - młyn wodny IV 1975

Chotel Czerwony - młyn wodny IV 1975

Chotel Czerwony - młyn wodny IV 1975

Chotel Czerwony - młyn wodny IV 1975

Klonów - łąki 07.1973

Bęczków 06.1962

Krajno, wzgórze i dzieci 08.1962

Krajno - widok na kościół 04.1963

Klonówka - chałupy na wzgórzu pola 04.1963

Świna Góra k/Masłowa 04.1963

Krajno - ludzie jarze 04.1963

Karczówka i Telegraf 03.1960

Okolice Pińczowa/Krajobraz II 1976

Chmielów k/Ostrowca- wąwóz lessowy 09.1974

Nad Kamienną - przy ujściu Wisły 1976

Bartoszowiny 05.1964

Pismo Orłowińskie - ognisko 05.1967

Pasmo Orłowińskie 05.1967

Lipa Krępa nKrępianką. Resztki młyna wodnego. 09.1973

Lipa Krępa n/Krzepianką. Resztki młyna wodnego 09.1973

Śladków Mały - młyn wodny 04.1975

Śladków Mały - młyn wodny 04.1975

Młyn k/Buska 08.1958

Małe Skotniki - młyn 07.1966

Małe Skotniki 07.1966

Małe skotniki 07.1966

Skotniki - młyn bliżej Szczeworyża 04.1975

Skotniki - Młyn Wodny 04.1975

Skotniki - młyn wodny 04.1975

Skotniki - młyn wodny 04.1975

Wiatrak Janik k/Ostrowca 04.1973

Wiatrak Janik k/Ostrowca 04.1973

Młyny - młyn wodny 04.1975

Młyny - młyn wodny 04.1975

Śladków - młyn wodny podsiębierny 04.1975

Śladków - młyn wodny podsiębierny 04.1975

Telegraf z Domaszowicami na pierwszym planie 05.1967

Leszczyny 04.1964

Krajno. Krajobraz z kościołem i cmentarzem 01.1964

Łysica z Ciekot 10.1973

Małogoszcz. Widok z triangułu 05.1967

Sinusoida. Mąchocice 1978

Jeleniów - widok na Łysą Górę 06.1962

Jeleniów. Widok na Łysą Górę. 06.1962

Wiatrak. Okolice Zwolenia 10.1971

Wiatrak. Okolice Zwolenia. 09.1971

Wąwóz lessowy. Podgrodzie nad Kamienną 09.1974

Ciekoty - Radostowa - Wymyślona 09.1984

Strawczyn - chłopcy z balonikami

Elektrownia Kozienice 07.1973

Elektrownia Kozienice 07.1973

Brzeście k/Pińczowa - byki 05.1968

Okolice Bodzechowa - ferma lisów 09.1974

Okolice Bodzechowa - ferma lisów 091974

Okolice Bodzechowa - hodowla kurczaków 09.1974

Okolice Bodzechowa - hodowla kurczaków 09.1974

Michałów - stadnina koni arabskich 1975

Michałów - stadnina koni arabskich 1975

Makoszyn - pogrzeb Dudka 07.1963

Zagnańsk - tartak 08.1968

Widok z Zalejowej na płn. 05.1967

Chęciny - widok z Góry Zamkowej 03.1959

Dolina Wilkowska - przełom Lubrzanki 06.1958

Góry Domowe - Góry Świętokrzyskie 10.1967

Góry Domowe - Góry Świętokrzyskie 10.1967

Chęciny 1964

Chęciny 1964

Łączna 01.1967

Łysa Góra ze Starej Słupii 09.1974

Łysica - psary 06.1962

Radostowa 03.1973

Telegraf z 7 źródeł 05.1961

Widok z G. Barbary na Wzdół Rządowy 11.1967

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki - 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Nowa Słupia - Dymarki 09.1974

Okolice Kielc - księżycowa noc 1957

Koło Karczówki 12.1964

Telegraf 1955

Połaniec - kościół 10.1972

Koło Tarnowa - krajobraz przed burzą 09.1960

Wiatrak Janik - koło Ostrowca 04.1973

Wiatrak, okolice Zwolenia 09.1971

Diapozytyw barwny. Północ województwa kieleckiego - Iłża 1991 - 2004

Diapozytyw barwny: Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum Oskara Kolberga 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Orońsko - Centrum Rzeźby Polskiej 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Szydłowiec - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum Oskara Kolberga - strój Rawsko - opoczyński 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Okolice Opoczna 1991-2004

Północ Województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum Oskara Kolberga - strój rawsko-opoczyński

Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Oskar Kolberg - kopia nagrobka Tadeusza Błotnickiego. Muzeum

Diapozyt barwny: "Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum O. Kolberga

Północ województwa kieleckiego - Sycyna - obelisk kamienny z 1621r fundacji Mikołaja Kochanowskiego

Północ województwa kieleckiego - Przysucha - rynek 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum O. Kolberga

Północ województwa kieleckiego - Przysucha - Muzeum O. Kolberga 1991 - 2004

Półno województwa kieleckiego - Wysokie Koło - Sanktuarium M. B. 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - kapliczka traktu królewskiego - ok. Wysokie Koło 1991 - 2004

Północ województwa kieleckiego - Mniszew - warzywa pod folią 1991-2004

Ponidzie - Bilczów 1991-2004

Ponidzie - chałupa - wieś Młyny k/Buska Zdroju 1991 - 2004

Ponidzie - Młyny - Ruiny Młyna Wodnego 1991 - 2004

Diapozytyw barwny - Ponidzie - Młyny koło Buska Zdroju 1991 - 2004

Ponidzie - Młyny - ruiny młyna wodnego 1991 - 2004

Ponidzie - Młyny - młyn wodny 1991 - 2004

Ponidzie - Młyny - ruiny młyna wodnego 1991 - 2004

Ponidzie - chałupa - Młyn koło Buska Zdroju - 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Szczaworyża - kapliczka 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy - okolice Kikowa 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniec - 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy - okolice Kikowa - 1991-2004

Ponidzie - Kozubów 1991 - 2004

Ponidzie - konie arabskie - stadnina Michałów 1991 - 2004

Ponidzie - Wola Chroberska 1991 - 2004

Bogdan Gębski - wł. Muzeum Wsi Kieleckiej. 1991 - 2004

Bogdan Gębski - Nowy Odrowążek - "Adam i Ewa". 1991 - 2004

Bogdan Gębski - wł. Muzeum Wsi Kieleckiej. 1991 - 2004

Henryk Rokita - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Stanisław Bąk - Gromniczna w Bielinach. Muzeum Narodowe - Kielce. 1991 - 2004

Stanisław Bąk - Gromniczna w Bielinach. Muzeum Narodowe - Kielce. 1991 - 2004

Henryk Rokitna - garncarz ludowy - Rędocin. 1991 - 2004

Henryk Rokitna - garncarz ludowy - Rędocin. 1991 - 2004

Henryk Rokitna - garncarz ludowy - Rędocin. 1991 - 2004

Krystyna Mołdawa - Rędocin. Święta Rodzina, ceramika. 1991 - 2004

Henryk Rokitna - garncarz ludowy - Rędocin. 1991 - 2004

Krystyna Mołdawa, Rędocin. Frasobliwy, ceramika. 1991 - 2004

Krystyna Mołdawa - Ostatnia wieczerza, ceramika. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin.1991 - 2004

Marianna Wiśnios, Wąchock. Chrystus w grobie, tech. mieszana. 1991 - 2004

Antoni Baran. 1991 - 2004

Antoni Baran, Opoczno, Św. Florian - drewno polichromowane. 1991 - 2004

Antoni Baran, Opoczno. Pieta - drewno polichromowane. 1991 - 2004

Stefania Jugo, Bęczków. Kwiaty, bibuła. 1991 - 2004

Marianna Wiśnios - Legenda Gór Świętokrzyskich. Muzeum Narodowe Kielce. 1991 - 2004

Marianna Wiśnios - Ukrzyżowanie - Setnik woła Syn Boży - tech. mieszana. Muzeum Narodowe Kielce. 1991 - 2004

Marianna Wiśnios, Wąchock. Chrystus - tech. mieszana. 1991 - 2004

Marianna Wiśnios, Wąchock. Święta Rodzina - tech. mieszana.1991 - 2004

Józef Reguła, Połaniec. Twarze, rzeźba w kolorze drzewa. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Józef Reguła. Połaniec, drewno polichromowane. 1991 - 2004

Połaniec - rzeźbiarz Józef Reguła.1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Rzeźbiarz ludowy Józef Reguła z Połańca. 1991 - 2004

Józef Reguła - rzeźbiarz ludowy, Połaniec. 1991 - 2004

Jan Kwapisz - garncarz ludowy, Rędocin. 1991 - 2004

Połaniec, rzeźbiarz ludowy Józef Reguła. 1991 - 2004

Rzeźba Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźba Józefa Reguły z Połańca.1991 - 2004

Rzeźba Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Chałupa - Papiernia

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Chałupa - Papiernia k/Rakowa. 1991

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Kobieta w zapasce - Skorzeszyce. 1991

Rzeźby Józefa Reguły z Połańca. 1991 - 2004

Chałupa - Papiernia k/Rakowa. 1991

Koziel - fr. wsi. 1991 - 2004

Papiernia - chałupa. 1991 - 2004

Chałupa - Papiernia k/Rakowa. 1991

Papiernia - chałupa. 1991 - 2004

Duraczów - chata. 1991 - 2004

Nowy Staw - Chałupa. 1991 - 2004

Duraczów - chata. 1991 - 2004

Sędek - kapliczka. 1991 - 2004

Sędek - piwnica. 1991 - 2004

Jaśmin - okolice Cisowa. 1991 - 2004

Daleszyce. 1991 - 2004

Belno - młyn wodny. 1991 - 2004

Sędek - kapliczka. 1991 - 2004

Sędek - kapliczka. 1991 - 2004

Daleszyce. 1991 - 2004

Papiernia - budynki gospodarcze. 1991 - 2004

Papiernia - chałupa. 1991 - 2004

Papiernia - zagroda. 1991 - 2004

Nowy Staw - przy źródle. 1991 - 2004

Belno - młyn wodny. 1991 - 2004

Belno - młyn wodny. 1991 - 2004

Łagów - rynek. 1991 - 2004

Stary Żmigród - Łemkowska "chyża". 1991 - 2004

Kapliczka - Żydowskie. 1991 - 2004

Stado owiec - Żydowskie. 1991 - 2004

Dębowiec - zabytkowa zabudowa.1991 - 2004

Kotań - lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej (k/Cerkwi). 1991 - 2004

Kotań. 1991 - 2004

Świątkowa Mała - cmentarz łemkowski. 1991 - 2004

Kotań - lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej. 1991 - 2004

Świątkowa Mała - cmentarz łemkowski. 1991 - 2004

Dębowiec - zabytkowa zabudowa. 1991 - 2004

Dębowiec - zabytkowa zabudowa. 1991 - 2004

Załęże - plebania. 1991 - 2004

Załęże - ochotnicza Straż Pożarna - św. Floraian. 1991 - 2004

Ul - Sieklówka Górna. 1991 - 2004

Kotań - łemkowska "chyża". 1991 - 2004

Polany - łemkowska "chyża". 1991 - 2004

Świątkowa Mała - drewniana cerkiew XVIII w. 1991 - 2004

Ściana stodoły - Sieklówka Górna. 1991 - 2004

Żarnowiec - Muzeum Marii Konopnickiej. 1991 - 2004

Święcany - dom zabytkowy. 1991 - 2004

Kołaczyce - rynek i kościół neogotycki, pocz. XX w. 1991 - 2004

Stary Żmigród - łemkowska "chyża". 1991 - 2004

Załęczański Park Krajobrazowy - wiatrak - Ożarów. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Ożarów - Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Wnętrz Dworskich. 1991 - 2004

Stara Kuźnica - Muzeum Techniki. 1991-2004

Stara Kuźnica - Muzeum Techniki. 1991-2004

Waśniów -pawilon handlowy. 1991-2004

Kobieta świętokrzyska -Smyków -Skorzeczyce. 1991-2004

Piórków. 1991-2004

Mieregonowice - dwór.1991-2004

Zbocze Góry Jeleniowskiej. 1991-2004

Kapliczka - Góra Witosławska. 1991-2004

Jecentów - spichlerz. 1991-2004

Wola Zamkowa - stodoła. 1991-2004

Wola Zamkowa - Chata świętokrzyska. 1991-2004

Wola Zamkowa - stodoła. 1991-2004

Wola Zamkowa - Chata świętokrzyska. 1991-2004

Wola Zamkowa - stodoła. 1991-2004

Wola Zamkowa - stodoła. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa świętokrzyska. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa świętokrzyska. 1991-2004

Bodzentyn. 1991-2004

Bodzentyn - kapliczka Św. Anny. 1991-2004

Św. Katarzyna - kapliczka. 1991-2004

Św. Katarzyna - kapliczka. 1991-2004

Mirocice k/Nowej Słupi - Świątek. 1991-2004

Baszowice -Świątek. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa Świętokrzyska. 1991-2004

Bodzentyn. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa świętokrzyska. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa świętokrzyska. 1991-2004

Św. Katarzyna - kapliczka. 1991-2004

Bodzentyn. Chałupa świętokrzyska. 1991-2004

Bodzentyn. 1991-2004

Św. Katarzyna - kaplica Św. Franciszka. 1991-2004

Wilków - Głaz granitowy. 1991-2004

Boksycka kapliczka. 1991-2004

Kunów - Dożynki 1997. 1997

Kunów - Dożynki 1997. 1997

Szwarszowice - wiatrak holenderski II poł. XIX w. 1991-2004

Kunów - Dozynki 1997. 1991-2004

Kunów - Dożynki 1997. 1997

Szwarszowice - wiatrak holenderski II poł. XIX w. 2001 r. 2001

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Boksycka kapliczka. 1991-2004

Nietulisko Fabryczne - wylew Kamiennej. 1991-2004

Dynie - Nietulisko Fabryczne. 1991-2004

Kunów - Dożynki 1997. 1997

Bałtów - Stary młyn nad Kamienną. 1991-2004

Racławice - Pole bitwy 1794 r. 1991-2004

Racławice - Pomnik Bartosza Głowackiego. 1991-2004

Racławice - Pole bitwy 1794 r. z Kopca Kościuszki. 1991-2004

Racławice - wystawa - Chłopi pod Racławicami. 1991-2004

Racławice - Pomnik Bartosza Głowackiego. 1991-2004

Racławice - Pomnik Bartosza Głowackiego. 1991-2004

Racławice - Krzyż. 1991-2004

Miechów - Dom Kościuszki. 1991-2004

Racławice - Pomnik Bartosza Głowackiego. 1991-2004

Racławice - Pole bitwy. 1991-2004

Racławice - wystawa "Chłopi pod Racławicami". 1991-2004

Racławice - mogiły żołnierzy. 1991-2004

Racławice - Widok z Kopca Kościuszki. 1991-2004

Racławice - Kopiec Kościuszki. 1991-2004

Racławice - Płyta przy Kopcu Kościuszki.1991-2004

Racławice - Pomnik Bartosza Głowackiego. 1991-2004

Młodzawy-suszenie tytoniu.1991-2004

Nowy Korczyn, Rynek - pierzeja z Domem Długosza.1991-2004

Chroberz-budynek.1991-2004

Piotrkowice.1991-2004

Opatowiec.1991-2004

Opatowiec-prom na Wiśle.1991-2004

Opatowiec-Jan Nepomucen.1991-2004

Opatowiec-Jan Nepomucen.1991-2004

Koszyce, ulica k/kościoła.1991-2004

Koszyce.1991-2004

Młyny-świątek.1991-2004

Młyny-światek.1991-2004

Chroberz.Zabudowania.1991-2004

Chroberz-chałupy.1991-2004

Młodzawy-suszenie tytoniu.1991-2004

Młodzawy-suszenie tytoniu.1991-2004

Młodzawy.Dom - suszenie cebuli.1991-2004

Młodzawy Małe-kapliczka.1991-2004

Ponidzie - Młodzawy Małe - kapliczki.1991-2004

Ponidzie - Młodzawy Małe - kapliczki.1991-2004

Włochy k/Pińczowa - kapliczka Santi Gucci.1991-2004

Nowy Korczyn - Rynek. 1991-2004

Wislica.1991-2004

Wiślica.1991-2004

Młyny -świątek.1991-2004

Ponidzie.1991-2004

Szaniec(fot.lotnicza).1991-2004

Szaniec.1991-2004

Stopnica.Cmentarz.1991-2004

Wola Chrobeska. 1991-2004

Stępocice-figura męki Pańskiej.1991-2004

Młodzawy Małe-świątek.1991-2004

Stępocice-figura Męki Pańskiej.1991-2004

Agropole-Nieprowice.1991-2004

Stępocice-figura Męki Pańskiej.1991-2004

Bronina-Św.Jan Nepomucen.1991-2004

Kolosy-Zbór Ariański.1991-2004

Młodzawy Małe.1991-2004

Ponidzie-Młodzawy Małe-kapliczki.1991-2004

Inne województwa.Puńsk-Ludowy Dom Litewski.1991-2004

Inne województwa.Ludowy Dom Litewski.1991-2004

Nowogród - Skansen Kurpiowski.1991-2004

Supraśl.1991-2004

Okolice Supraśla.1991-2004

Nowogród-Skansen Kurpiowski.1991-2004

Kadzidło.Izba Kurpiowska.1991-2004

Puńsk-Skansen Ludowy Litewski.1991-2004

Maćkowa Ruda - Dom Andrzeja Strumiłło.1991-2004

Puńsk - Ludowy Dom Litewski.1991-2004

Puńsk-Skansen.1991-2004

Puńsk-Ludowy Dom Litewski.1991-2004

Puńsk-Skansen.1991-2004

Nowogród-Skansen Kurpiowski.1991-2004

Kadzidło - W dzień Bożego Ciała.1991-2004

Nowogród-Skansen Kurpiowski.1991-2004

Kurpie-wieś Dębniki.1991-2004

Nowogród - Skansen. Wnętrze chaty kurpiowskiej.1991-2004

Stadnina Białka - w kuźni.1991-2004

Stadnina Białka - w kuźni.1991-2004

Stadnina Białka - w kuźni.1991-2004

Lubelskie-okolice Białki.1991-2004

Ciechanowiec-Muzeum Rolnictwa.1991-2004

Ciechanowiec.Skansen Muzeum Rolnictwa.1991-2004

Ciechanowiec - Muzeum Rolnictwa-Skansen.1991-2004

Ciechanowiec-Muzeum Rolnictwa.1991-2004

Ciechanowiec-Muzeum Rolnictwa-Skansen.1991-2004

Ciechanowiec-Muzeum Rolnictwa-skansen.1991-2004

Ciechanowiec - Muzeum Rolnictwa-gołębnik.1991-2004

Ciechanowiec - Muzeum Rolnictwa.1991-2004

Ciechanowiec-Muzeum Rolnictwa - skansen.1991-2004

Ciechanowiec.Muzeum Rolnictwa-skansen.1991-2004

Białowieża-park pałacowy.1991-2004

Białowieża-park pałacowy.1991-2004

Białowieża-park pałacowy.1991-2004

Ciechanowiec-skansen Muzeum Rolnictwa. Galeria osób zasłużonych.1991-2004

Janów Podlaski-stajnia pod zegarem.1991-2004

Podlaski przełom Bugu-Kamienna Baba.1991-2004

Neple -kamienny krzyż.1991-2004

Góry Domowe-Nowa Słupia.1991-2004

Góry Domowe-Nowa Słupia.1991-2004

Góry Domowe-Nowa Słupia-dymarki.1991-2004

Góry Domowe -Nowa Słupia-wejście do Puszczy Jodłowej.1991-2004

Góry Domowe-Suchedniów-dworek Krzysztofa Kąkolowskiego.1991-2004

Daleszyce.1991-2004

Daleszyce.1991-2004

Nowa Słupia.1991-2004

Dymarki.Nowa Słupia.1991-2004

Dymarki.Nowa Słupia.1991-2004

Nowa Słupia.1991-2004

Nowa Słupia.1991-2004

Mąchocice Scholasteria.1991-2004

Szerzawy. Chaty świętokrzyska. 1991 - 2004

Młyny - młyn k/szosy - ruina. V 1993.1993

Młyny - młyn ruina. V 1993.1993

Młyny - młyn k/szosy - ruina. V 1993. 1993

Młyny - młyn k/szosy - ruina. V 1993. 1993

Młyny - młyn - ruina. V 1993. 1993

Młyny - młyn k/szosy. V 1993. 1993

Młyny - młyn w ruinie. V 1993. 1993

Kopernia. V 1993. 1993

Kopernia. V 1993. 1993

Kopernia. V 1993. 1993

Ożarów-Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Muzeum Wnętrz Dworskich.1991-2004

Wola Okrzejska-Dwór Sienkiewicza.1991-2004

Płoty-okolice Supraśla.1991-2004

Płoty-okolice Supraśla.1991-2004

Płoty-okolice Supraśla.1991-2004

Płoty-okolice Supraśla.1991-2004

Ożenna-kamienna rzeźba Św.Rodziny XIX/XXw.1991-2004

Sielpia-ognisko w lesie.1991-2004

Mniów-kapliczka.1991-2004

Mniów-chałupa.1991-2004

Stara Kuźnia-Muzeum Techniki.1991-2004

Pierzchnica - Rynek. 1991 - 2004

Nowy Staw k/Łagowa - kapliczka. 1991 - 2004

Trębanów - kapliczka traktu królewskiego 1991-2004

Czyżów Szlachecki - pałac 1991-2004

Zawichost

Trębanów 1991 - 2004

Czyżów Szlaechecki - pałac

Zawichost

Zawichost - kapliczka traktu królewskiego

Zawichost

Trębanów - kapliczka traktu królewskiego

Trębanów - kapliczka traktu królewskiego

Pomidory w okolicy Koprzywnicy 1991 - 2004

Klimontyów - oczyszczalnia ścieków 1991 - 2004

Buraki cukrowe - Pęchów k/Klimontowa 1991-2004

Sandomierskie - uprawa pomidorów 1991 - 2004

Lipnik - dwór 1991 - 2004

Dom w dworze Gombrowiczów

Rzepak - okolice Obrazowa 1991 - 2004

Klimontów - rynek 1991 - 2004

Klimontów - 1991 - 2004

Olbierzowice 1991 - 2004

Klimontów - kolegaita - 1991-2004

Klimontów 1991 - 2004

Budowa oczyszczalni ścieków k/Klimontowa 1991 - 2004

Klimontów - oczyszczalnia ścieków

Klimontów 1991-2004

Klimontów - klasztor 1991-2004

Staszów - Rynek 1991-2004

Okolice Lipnika 1991-2004

Opatów - dom k/klasztoru 1991-2004

Połaniec - Kopiec Kościuszki 1991 - 2004

Kapliczka - okolice Opatowa

Opatów - domy 1991-2004

Opatów - domy 1991 - 2004

Opatów - dom 1991 - 2004

Opatów - zaułek 1991 - 2004

Bodzechów - resztki posiadłości Gombrowiczów (gniazdo bociana) 1991-2004

Bodzechów - zabytkowa stajnia, dwór Gombrowiczów 1991 - 2004

Rolnik z Jacentowa 1991 - 2004

Gnojno - Urząd Poczty 1991 - 2004

Szydłów - śliwy - 1991-2004

Bodzechów - zabytkowa stajnia, Dwór Gombrowiczów

Raków - rynek 1991 - 2004

Łagów - rynek 1991 - 2004

Małoszyce - 1991 - 2004

Raków - 1991 - 2004

Raków - rynek 1991-2004

Niekrasów - dzwonnica, fragment\n

Ujazd - zamek Krzysztopór

Rytwiany - stara gorzelnia

Ujazd - zamek Krzysztopór

Sandomierz - kapliczka traktu królewskiego 1991-2004

Sandomierz - Kapliczka traktu królewskiego

Sandomierz - kapliczka traktu królewskiego

Staszów - Muzeum Ziemi Staszowskiej

Z Braur - 1991-2004

Grzybów - stadnina Z. Brauna - 1991-2004

Pasmo Wygiełzowskie 1991-2004

Góra Dobrzeszowska 1991-2004

Adam Bień z wnuczką Małgorzatą Sianoszek

Bliżyn - Zakłady Przemysłu Drzewnego 1991-2004

Zagnańsk z Góry Chełm 1991-2004

Bugaj - młyn wodny 1991-2004

Jan Bernasiewicz - rzeźby 1991-2004

Jan Bernasiewicz - rzeźby w skansenie 1991-2004

Bugaj - młyn wodny 1991-2004

Jan Bernasiewicz - rzeźby 1991-2004

Jan Bernasiewicz - rzeźby 1991-2004

Jan Bernasiewicz - rzeźby 1991-2004

Wola zamkowa - stodoła

Wola Szczygiełkowa - 1991-2004

Nowy Staw - kapliczka 1991-2004

Duraczów - chata 1991-2004

Sędek - kapliczka 1991-2004

Rolnik z Jacentowa 1991-2004

Sędek - Kapliczka 1991-2004

Papiernia - chata 1991-2004

Chałupa - Szerzawy 1991-2004

Papiernia - budynki gospodarcze 1991-2004

Adam Zegadło - Cykl "Michniów" 1991-2004

Adam Zegadło - Cykl "Michniów" 1991-2004

Kakonin - chałupa świętokrzyska 1991-2004

Kakonin - chałupa świętokrzyska 1991-2004

Wola Zamkowa - stodoła 1991-2004

Duraczów - chata 1991-2004

Chałupa - Szerzawy 1991-2004

Adam Zegadło - Cykl "Michniów" 1991-2004

Sukmana Pińczowska. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Wycinanka opoczyńska. Muzeum Narodowe Kielce. 1991-2004

Pisanki opoczyńskie. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Jan Bernasiewicz - Tokarnia, Muzeum Wsi Kieleckiej

CHenryk Zegadło - Czarownica na miotle 1991-2004

Adam Zegadło - Cykl "Michniów"

Strój Świętokrzyski. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Strój opoczyński. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Strój Radomski. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Stanisław Bąk - Zielone Świątki w Bielinach 1991-2004

Wł. Muzeum Wsi Kieleckiej 1991-2004

Władysław Berus - Ucieczka do Egiptu\n1991-2004

Wycinanka kielecka. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Antoni Moćko - Świecznik 1991-2004

Jan Gabryś - "Baba Jaga, drewno" 1991-2004

Leon Kudła, Niewiasty pod krzyżem - 1991-2004

Józef Firmanty - malarz ludowy 03.1992

Jan Bernasiewicz - rzeźby 1991-2004

Józef Piłat - Pieta. Muzeum Narodowe Kielce. 1991-2004

Józef Firmanty - malarz ludowy 03.1992

Józef Firmanty - malarz ludowy 03.1992r.

Tadeusz Żak - Lejoch. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Tadeusz Żak - Lejoch. Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Józef Firmanty - Pochód Młodzieży Vici, Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Józef Firmanty - malarz ludowy 03.1992

Józef Firmanty - olej, płótno 1991-2004

Malarz Ludowy - Józef Firmanty - Korytnica 1991-2004

Józef Firmanty - Korytnica 1991-2004

Tadeusz Żak, Kielce. Ucieczka do Egiptu, Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Muzykanci - Muzeum Narodowe Kielce 1991-2004

Adam Zegadło - Cykl "Michniów". 1991 -2004

Eugeniusz Pudło - Czostków. frasobliwy - drewno. 1991-2004

Elżbieta Klimczak, Matka Boska Piotrkowicka - Muzeum Narodowe Kielce. 1991-2004

Tadeusz Żak - Kielce, Pasterka, olej, płótno 1991-2004

Tadeusz Żak - malarz i rzeźbiarz ludowy, Kielce, VI 1994r.

W pracowni twórcy ludowego - Tadeusz Żak ok.1993r.

Adam Zegadło (1910-1989). Ostatnia wieczerza. Muzeum Narodowe w Kielce

Tadeusz Żak - malarz i rzeźbiarz ludowy, Kielce, IV 1994

Grzegorz Król. Końskie. Ostatnia wieczerza - drewno polichromowane. 1991-2004

Marian Brzeziński, Ostojów. Chrystus Zmartwychwstały, drewno polichromowane. 1991-2004

Bogdan Gębski, Nowy Odrowążek - Jonasz, drewno polichromowane. 1991-2004

Henryk Cichocki - Matka Boska - Muzeum Narodowe w Kielcach, MNKi/5007. 1991-2004

Józef Franusiak - Żyd. Mzueum Narodowe Kielce/2913. 1991-2004

Tadeusz Połetek - Ostrowiec. Kapliczka, ceramika. 1991-2004

Tadeusz Połetek, Ostrowiec. MAtka Boska, ceramika. 1991-2004

Bronisław Dziopa - Czarownica na miotle. Muzeum Narodowe Kielce - MNKi/4533. 1991-2004

Kapliczka - okolice Opatowa

Szydłowiec - zamek

Górale Zubocki i "Suka"

Suka - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowiec

Górale zubocki 1705r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowiec

Suka - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - Szydłowiec

Lira Korbowa - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Szydłowiec.

Tarapaty z 1878r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Szydłowiec

Lira korbowa. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowiec

Tarapaty z 1878r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowiec

Lira korbowa - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - Szydłowiec

Szydłowiec - zamek

Suka (wg. Wojciecha Gersona). Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Szydłowiec

Suka. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Szydłowiec

Ludynia - pałac

Krzyż przydrożny. Fanisławice

Tarapaty z 1878r. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Szydłowiec

Węgleszyn - Krzyż

Krasocin - wiatrak

Pasmo przedborsko małogoskie - Kamienne Pole

Przedbórz - kaplica choleryczna

Łopuszno

Kluszewsko - budynek gospodarczy XIX w.

Pasmo oblęgorskie ze Snochowic

Konieczno - dom mieszkalny

Koniecpol - Chrząstków odpust

Koniecpol - Chrząstków odpust

Okolice Secemina - Radkowa

Krasocin - Grota Matki Bożej

Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi - Piekoszów

Ludynia - pałac i zbiór ariański

Włoszczowa - Podzamcze

Wywła k/Goleniowy - Kopiec Kosynierów

Krasocin - wiatrak

Koniecpol - Chrząstków. Odpust.

Kurzelów

Krasocin - skrzyżowanie dróg

Krasocin - wiatrak (cholenderski)

Kluczewsko - budynki dworskie XIX w.

Winiary k/Zawichrostu

Borusowa - Nowy Korczyn. Kapliczka nad Wisłą

Borusowa - Nowy Korczyn. Kapliczka nad Wisłą

Nowy Korczyn - Borusowa - prom na Wiśle

Nowy Korczyn - Borusowa, Prom na Wiśle

Opatowiec - prom na Wiśle

Witów - dolina Wisły

Janowiec - Kapliczka Traktu Królewskiego

Janowiec dwór

Janowiec - Kapliczka Traktu Królewskiego

Diapozytyw barwny "Chmiel - Kępa Gostecka"

Okolice Janowca

Zawichost - budynek

Winiary - szklarnie

Chęciny - Góra Zamkowa

Chęciny - widok z zamku

Chęciny - widok z zamku

Chęciny - widok z zamku

Chęciny - widok z zamku

Chęciny

Widok z Góry Miedzianki

Chęciny

Widok z Miedzianki

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. Korzecko

Jaworznia - zabytkowy piec do wpału wapnia

Wolica - zabytkowa wieża ciśnień PKP

Bolmin - ruiny dworu renesansowego XVI - XVIII w.

Chęciny - widok z zamku

Widok na Chęciny z Rezerwatu Miedzianka

Miedzianka - widok na Górę Dobrzeszowską

Krzyż Powstania Styczniowego

Okolice Przedborza

Przedbórz - Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Wielgomłyny - Jan Nepomucen

Wiatrak z części samochodu - Komparzów k/Włoszczowy

Okolice Przedborza

Okolice Przedborza - deski stodoły

Okolice Przedborza

Studzianna Poświętne - kapliczka traktu królewskiego

Spała - pomnik żubra

Anielin - Szaniec mjr. Hubala

Sulejów n/Pilicą - wapiennik

Żubr w Smardzewicach

Okolice Przedborza

Przedbórz - Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Sulejów n/Pilicą - wapiennik

Żubry - Smarwicedze

Smardzewice - żubr

Przedbórz - Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Przedbórz - Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Zawichost - rynek

Przedbórz - podwórko

Przedbórz - Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Zawichost - kapliczka traktu królewskiego

Skotniki - dwór

Koprzywnica - widok z wieży kościoła (plebania)