Kielecka Szkoła Krajobrazu


Klonówka. 1976

Przełom Lubrzanki - widok na Łysicę. 1961

Młodzawy. Wąwóz lessowy. 1973

Młodzawy. Wąwóz lessowy. 1973

Górno, Pasmo Daleszyckie spoza zbóż. 1963

Góra Jeleniowska od północy. 1967

Radostowa. 1976

Młodzawy. Wąwóz lessowy. 1973

Klonówka. 1967

Radostowa. 1976

Krajobraz z drogą. Radostowa. 1962

Stradów. Droga pod grodziskiem. 1966

Krajobraz falisty k/Sancygniowa. 1960

Pasmo oblęgorskie. 1960

Krajno - zaorane pole, E. S. na dróżce. 1962

Widełki. 1968

Widełki. 1968

Łączna - Parów w zimie. 1959

Łączna - Parów w zimie. 1959

Radostowa. 1973

Radostowa. 1973

Radostowa. 1973

Wzdół Rządowy. 1978

Wzdół Rządowy. 1984

Wzdół Rządowy. 1978

Wzdół Rządowy. 1984

Klonówka. 1972

Okolice Masłowa. 1978

Okolice Ćmińska. 07.1983

Okolice Masłowa. 1978

Chmielów k/Ostrowca. 09.1974

Chmielów k/Ostrowca. 09.1974

Chmielów k/Ostrowca. 09.1974

Chęciny - sad na tle Rzepki. 03.1963

Radostowa - droga do Bęczkowa. 08.1962

Klonówka - krajobraz z kopami. 08.1962

Klonówka - krajobraz z kopkami. 08.1962

Bieliny - górka z kopkami. 08.1962

Górka z kopkami. 08.1962

Radostowa - krajobraz koło Wymyślonego. 08.1962

Klonówka. 1960

Klonówka. 1960

Klonówka. 1976

Klonówka.

Łysica z Psar. 1976

Cmentarz od północy. Krajno - Stara Wieś. 1963

Krajno. 1958

Makoszyn. 1967

Łąki nad Bałtowem między Borią a Bałtowem.1978

Łąki nad Bałtowem między Borią a Bałtowem. 1978

Owies. Wzdół. 1976

Owies. Wzdół. 1976

Łąki nad Kamienną między Borią a Bałtowem. 1978

Sadzenie ziemniaków. Klimontów. 1976

Radostowa - widok z Klonówki. 1969

Widok z Rzepki. 1967

Stradów - grodzisko. 1966

Łączna. 1973

Serwis Dąbrowa - orka pod Łysą Górą. 1974

Wał Masłowski. 1972

Wał Masłowski. 1972

Wał Masłowski. 1972

Okolice Borkowic. 1973

Krajno. 1962

Kobieta pasie krowy - k/Łagowa. 1963

Radkowice-krajobraz, sad, chałupy w śniegu. 1962

Kopki k/Łagowa. 1963

Kamil Pierściński. Kaby Młyny. 1990

Okolice Ćmińska. 07.1983

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Nad Kamienną przy ujściu do Wisły. 1976

Łysa Góra. Stara Słupia, plantacja chmielu. 07.1959

Widok z Łysicy. 12.1961

Widok ze Starej Słupi na Łysą Górę. 07.1960

Chęciny - widok z zamku na miasto. 12.1963

Chęciny - widok z zamku południe. 03.1963

Chęciny - cmentarz żydowski. 12.1963

Krajno - Zagórze - dziewczynka w bieli na tle Łysicy. 08.1962

Krajno - Zagórze - dziewczynka w bieli na tle Łysicy. 08.1962

Krajno Wymyślona - śnieg w bruzdach, chałupy. 04.1963

Radostowa. 03.1973

Klonówka. 1976

Wał Masłowski - żniwa. Widok na Klonówkę. 08.1962

Kunów - wąwóz k/Kunowa. 06.1967

Klonówka - widok na Łysicę i Radostową. 04.1963

Kunów - wąwóz k/Kunowa. 06.1967

Kunów - wąwóz k/Kunowa. 06.1967

Pasmo orłowińskie - chałupa. II połowa XX wieku

Chęciny - chałupy przy drodze. 12.1963

Sieradowice. 1962

Sieradowice. 1962

Sieradowice. 1962

Sieradowice. 1962

Radostowa. 08.1961

Radostowa. 08.1961

Radostowa. 08.1961

Radostowa. 08.1961

Rzepka. 07.1967

Łysica z Górna. 07.1959

Klonówka. 1960

Łysica z Górna. 07.1959

Klonówka. 1960

Konary - wąwóz lessowy. 09.1961

Nowy Korczyn - Starorzecze Nidy. 08.1958

Nowy Korczyn - zaorane pole przy wałach Nidy. 08.1958

Małogoszcz. 07.1967

Nowy Korczyn - zaorane pole przy wałach Nidy. 08.1958

Małogoszcz. 07.1967

Klonówka. 08.08.1972

Klonówka. 08.08.1972

Klonówka. 08.08.1972

Karwów k/Włostowa. 10.1970

Karwów k/Włostowa. 10.1972

Klonówka. 1976

Klonówka. 1976

Sinusoida.Koszenie zboża. 1970

Wał Masłowski. 08.08.1972

Zawada k/Pińczowa.1976

Wał Masłowski. 08.08.1972

Zawada k/Pińczowa.1976

Chroberz-Pełczyska. nieznane

Nida. 04.1956

Roztopy w Łącznej. 1956

Górno. 1961

Zawada k/Pińczowa. 1976

Górno. 1961

Górno. 1961

Wał Masłowski. 08.08.1972

Wał Masłowski. 08.08.1972

Wał Masłowski. 08.08.1972

Masłów. 1978

Masłów. 1978

Masłów. 1978

Serwis Dąbrowa - orka pod Łysą Górą. 08.1974

Łączna. 12.1959

Krajobraz falisty z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej. 1958

Klonówka. 1985

Radostowa (część I i II). 1974

Połaniec. Kopiec Tadeusza Kościuszki. 1967

Widok z Wymyślonej z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej. 1958

Krajno. 1958

Rzeka Belnianka w Borkowie. 1958

Ptak - przedwiośnie. 1974

Klonówka. 1985

Krajobrazy suwalskie - Grodzisko w Starej Łomży. 1986

Krajobrazy suwalskie - Grodzisko w Starej Łomży. 1986

Geometria krajobrazu. 1962

Ponidzie. 1992

Słońce fotograficzne z cyklu Struktury. 1968

Geometria krajobrazu. 1987

Poletko. 1960

Sinusoida z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej. 1956

Orka. 1976

Orka pod Łysicą z cyklu Portret ziemi kieleckiej. 1964

Żniwa. 1964

Chęciny z cyklu Portret Ziemi Kieleckiej. 1962

Klimontów. 1967

Żniwa na Klonówce. 1962

Zbocze Klonówki.

Stradów. 1967

Szachownica.1972

Ślady. 1992

Stradów. 1967

Chłopiec kreślący znak krzyża na ziemi. 1985

Ponidzie. 1992

Poletko. 1960

Trapez. 1960

Geometria krajobrazu z cyklu Powroty sentymentalne. 1987

Bruzda. 1976

Ziemia chęcińska. 1968

Wiosna w Krajnie. 1961

Oracz. 1987

Jesienne pole.1962

Geometria krajobrazu. 1962

Stradów. 1967

Kartoflisko. 1965

Kartoflisko. 1965

Bruzda.1976

Powrót z jarmarku. 1959

Krajno. 1962

Śniegowy potworek. 1958

Powrót z jarmarku. 1959

Ślady. 1992

Stradów. 1967

Chłopiec kreśląc znak krzyża na ziemi. 1985

Ponidzie. 1992

Poletko.1960

Geometria krajobrazu. 1962

Jesienne pole. 1962

Oracz. 1985

Wiosna w Krajnie. 1961

Ziemia chęcińska. 1968

Śniegowy potworek. 1958

Geometria krajobrazu. 1987

Trapez. 1960

Stradów. 1967

Krajno. 1962

Łąki nad Kamienną między Borią a Bałtowem. 1978

Negatyw "Garb Wójczo - Pińczowski"

"Okolice Masłowa"

Podgrodzie (k/ruin zamku 1974

Widok z Wymyślonej 1961

Radostowa 1974

Tumlin 1974

Klonówka 1976

Dolina Wilkowska z Wymyślonej 1973

Widełki 1968

Klonówka 1960

Klonówka 1960

Sandomierz okolice 1973

Sandomierz okolice 1973

Doły Biskupie 1970

Koprzywnica - wąwóz lessowy 1959

Powiat Staszów. Budy 1970

Powiat Staszów - Budy 1970

Okolice Dwikóz 1968

Okolice Dwikóz 1968

Wiosna w Krajnie 1961

Radostowa - Krajobraz z soczewką 1963

Dolina Kamiennej - ok. Nietuliska 1973

Dolina Kamiennej - ok. Nietuliska 1973

Zbocze Łysicy 1971

Zbocze Łysicy 1971

Zbocze Łysicy 1971

Sieradowice 1962

Sieradowice 1962

Chęciny - Góra Zamkowa 1961

Radostowa - widok z Klonówki 1969

Radostowa 1961

Radostowa 1961

Zalejowa - widok na Chęciny 1961

Krajno - Wymyślona - Łysica 1961

Wymyślona 1961

Krajno 1961

Krajno 1961

Widok z Zelejowej na płn. - zach. - 1961

Widok z Zelejowej w kierunku Rzepki 1961

Dębska Wola 1961

Dębska Wola 1961

Dębska Wola 1961

Radostowa 1961

Radostowa 1961

Łysica 1961

Radostowa - wiosenne drogi 1961

Krajno 1961

Krajno 1961

Wymyślona - pole podmokłe 1961

Krajno, Wymyślone, Łysica 1961

Zagnańsk - tartak 1968

Łysica - rozjeżdżone drogi od strony Kakonina 1990

Tudorów - wierzba 1975

Radostowa - wierzby na śniegu IV 1967

Komorów - wylew Wisły IV 1967

Widełki - żywicowanie sosny VI. 1968

Widełki - żywicowanie sosny VI. 1968

Annopol - wiklina, drzewa XI. 1968

Drzewa IV 1967

Połaniec - drzewa VII 1974

Radostowa XII 1961

Stado przeszło, ślady gęsi - Wiślica IX 1958

Chęciny - pola, widok z Zelejowej VI 1966

Klonówka - pola, paleta - II poł. XX w.

Okolice Świętomarzy VI. 1967

Okolice Świętomarzy - widok na Łysicę i Górę Miejską - VI. 1967

Góra Psarska z Podgórza 1967

Góra Psarska z Podgórza 1967

Krajno - Ptak, Przedwiośnie III. 1974

Klonówka - 1976

Okolice Masłowa 04.1972

Okolice Masłowa 04.1972

Radostowa i Łysiaca z Klonówki 06.1967

Klonówka 1976

Radostowa 03.1973

Radostowa - przedwiośnie 1973

Klonówka 1960

Krajno - zaorane pole 06.1962

Krajno - pola, krzaki 06.1962

Klonówka. Radostowa i Łysica 08.1962

Klonówka - autoportret 08.1962

Wymyślona, Łysica - sałki na pierwszym planie 08.1962

Krajno - widok na Łysicę, zaorane pole 11.1962

Krajobraz z księżyca - Wierna Reka 09.1955

Chęciny - sad pod Rzepką 03.1963

Krajno. Stara Wieś - śnieg w skibach równoległych - cmentarz" 04.1963

Koło stacji Małogoszcz. Sadzonki nad rzeczką torfiastą 04.1963

Krajno - pola na wzgórzu 05.1963

Makoszyn - Radostowa z triangułu 07.1963

Koło Łagowa - krajobraz koło drogi 07.1963

Makoszyn. Krajno z triangułu 07.1963

Radostowa i Klonówka 09.1984

Radostowa i Klonówka 09.1984

Łysa Góra znad Pokrzywianki 09.1974

Łysa Góra znak Pokrzywianki 09.1974

Radostowa i Łysica 03.1973

Radostowa i Łysica 03.1973

Nida 06.1956

Wieczorne drzewa - nad stawem w Białogonie 04.1956

Okolice Ćmińska 08.1988

Okolice Ćmińska 08.1983

Gacki - bruzda 10.1967

Chmielów k/Ostrowca - skałki wapienne 09.1974

Chmielów k/Ostrowca - skałki wapienne

Chmielów k/Ostrowca - wąwóz lessowy 09.1974

Chmielów k/Ostrowca - wąwóz lessowy 09.1974

Nad Kamienną - przy ujściu do Wisły 1976

Nad Kamienną - przy ujściu do Wisły 1976

Gacki 10.1967

Konary - krajobraz 09.1961

Konary - krajobraz 09.1961

Konary - Miedza - krajobraz na tle pół z krzakami 09.1961

Huta Szklana 12.1972

Huta Szklana 12.1972

Krajno - sd, zaspa śnieżna, klin 06.1960

Krajno - dom na zboczu jaru, klin 12.1960

Szczytniak - widok na Łysą Górę 06.1967

Krajno Zagórze II - 01.1966

Nietulisko Fabryczne - pejzaż z drzewami 04.1973

Nietulisko Fabryczne - pejzaż z drzewami

Radostowa 03.1973

Okolice Masłowa 04.1972

Lubrzanka - lotnicze 12.1976

Łączna 05.1987

Miechowskie 05.1987

Klonówka - 1960

Klonówka - 1960

Miedzianka z Grząb Bolmińskich 08.1973

Miedzianka z Grząb Bolmińskich 08.1973

Widok z Zalejowej 05.1967

Widok z Zalejowej 05.1967

Widok z Rzepki 02.1972

Widok z Rzepki 02.1972

Klonówka 1976

Klonówka 1960

Radostowa 01.1966

Radostowa 01.1966

Rzepka 07.1967

Widok z Radostowej - G. Psarska i Miejska 08.1967

Chęciny. Sady pod Rzepką. 03.1963

Wał Masłowski. Żniwa. 08.1962

Widok na Telegraf z cmentarza w Białogonie 06.1956

Widok z Radostowej na południe. Pola. 06.1963

Konary. Brama w lesie. 09.1961

Górno - woda w bruździe 1976

Górno - woda w bruździe 1976

Zawada k/Pińczowa. Krajobraz I 1976

Małogoszcz 07.1970

Małogoszcz 07.1970

Okolice Masłowa 05.1967

Klonówka 1976

Klonówka 1976

Klonówka 1976

Masłów 07.1964

Chęciny. Widok na Rzepkę z zamku 03.1963

Górki Klimontowskie 05.1972

Małogoszcz 07.1967

Małogoszcz 07.1967

Małogoszcz 07.1967

Widok z Góry Dąbrowa na południe 05.1967

Okolice Masłowa 05.1967

Krajno. Krzaki, strumień w jarze ośnieżonym. 01.1964

Krajno. Krzaki, strumień w jarze ośnieżonym 01.1964

Ciężka droga k/Karczówki 03.1962

Krajno. Krajobraz z kościołem i cmentarzem. 01.1964

Geometria krajobrazu. Zbocza jaru. Radostowa. 12.1962

Małogoszcz 07.1967

Widok z Góry zamkowej w Chęcinach. 03.1959

Okolice Masłowa 05.1967

Okolice Masłowa 05.1967

Klonówka 1962

Łysica z Klonówki 08.1967

Łysica z Klonówki 08.1967

Słońce. Krajno Wymyślona-Zagórze. 12.1961

Radostowa z Ciekot 10.1973

Radostowa - 08.1961

Radostowa - 08.1961

Roztopy. Łączna Przedwiośnie 1957

Pasmo Posłowickie 07.1958

Pasmo Posłowickie z Dymin 07.1958

Krajobraz. Góra Psarska k/Bodzentyna 09.1958

Krajobraz z lasem na horyzoncie 07.1958

Za Karczówką. Widok na północ. 07.1958

Sinusoida Mąchocice 06.1956

Klonówka. Pola - paleta 04.1963

Klonówka - kartoflisko 04.1963

Klonówka - kartofisko 04.1963

Klonówka - kartoflisko 04.1963

Klonówka. Krtoflisko z człowiekiem. 04.1963

Klonówka. Krajobraz z kartofliskiem. 04.1963

Ślady sań. Dąbrowa. 03.1956

Łysa Góra ze Starej Słupii 09.1974

Chęciny - łaty śniegu z ludźmi 03.1963

Krajobraz z Łącznej "Poduchy" 10.1960

Świnia Góra k/Masłowa 04.1963

Radostowa - krajobraz z drzewami 04.1963

Radostowa - krajobraz z drzewami 04.1963

Koło Małogoszczy 07.1964

Krajno - Wymyślona - Dolina Wilkowska 04.1963

Bodzechów - w polach 07.1974

Sieradowice - soczewka 05.1974

Łysica z Konowa 07.1963

Łysica z Klonowa 07.1973

Chęciny - Góra Zamkowa - 12.1961

Widok na G. Skiby z Zelejowej 08.1961

Grzegorzowice - droga do Grzegorzowic 08.1962

Wąwóz Grzegorzowice 07.1959

Wąwóz Grzegorzowice 07.1959

Łysa Góra 06.1967

Łysa Góra 06.1967

Ziemia Chęcińska z okolic Czerwonej Góry 07.1959

Ziemia Chęcińska z okolic Czerwonej Góry 07.1959

Makoszyn 05.1967

Klonówka - kartofisko z człowiekiem 04.1963

Wzdół Rządowy - krajobraz 07.1967

Wzdół Rządowy 11.1967

Okolice Masłowa - poletko 1960

Tumlin - ściernisko 1962

Tumlin - ściernisko 1962

Łączna - Krajno - Poduchy 10.1963

Krajno -Wymyślona - Dolina Wilkowska 12.1963

Wał Masłowski - widok na początek wału

Okolice Masłowa 1978

Krajno - krajobraz z rombem 04.1957

Widok z Radostowej na Klonówkę 04.1963

Widok z Zelejowej 07.1960

Radostowa - widok na Ciekoty 04.1963

Radostowa - widok na Ciekoty 04.1963

Widok z Zelejowej - dzieci

Widok z Zelejowej 07.1960

Bieliny - Góra Wojciecha

Mójcza - Suków - Piaskarnia 07.1965

Mójcza - Suków - Piaskarnia 07.1965

Połaniec - Kopiec T. Kościuszki 10.1972

Chęciny - widok z zamku na drogi 03.1963

Krajobraz spokojny w okolicach Chmielnika 1956

Okolice Szydłowa - krajobraz 1956

Wymyślona i Łysica z Radostowej 03.1973

Wymyślona i Łysica z Radostowej 03.1973

Dolina Wilkowska z Radostowej 03.1973

Dolina Wilkowska z Radostowej 03.1973

Dolina Wilkowska z Radostowej 03.1973

Łysica - Krajno - Krajobraz 05.1962

Łysica - Krajno - Krajobraz 05.1962

Masłów - kościół i chmury na niebie 12.1963

Małogoszcz - panorama cz. I 07.1970

Małogoszcz - panorama II 07.1970

Szczytaniak - tkanina 06.1967

Opatów - kiełkowanie zbóż - 04.1975

Widok na Górę Miejską - Psary 08.1960

Krajno - widok na Łysicę 12.1963

Wzdół Rządowy 1958

Górno na tle Łysicy 07.1963

Widok na Górno na tle pasma Łysogór 07.1963

Chęciny - widok na miasto z zamku 03.1963

Krajno - Dolina Wilkowska 12.1963

Widok z Rzepki 03.1969

Psary - Łysica 06.1962

Radostowa 01.1966

Łączna - krajobraz w paski - droga

Krajobraz "Sinusoidy" 1956

Klin pola 08.1962

Krajno - zaspa śnieżna 04.1963

Ossolin - Zbocze jaru

Karczówka - widok telegraf 07.1958

Klonówka - widok na Łysicę 04.1963

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Krajno - krzaki, łany zboża w jarze 08.1962

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Krajno - Łysica. Droga na Łysicę

Radkowice - rola pod śniegiem

Radkowice - rola pod śniegiem 02.1962

Widok z Baraniej Góry 1983

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Mąchocice - sinusoida 1978

Widełki 12.1964

Bocheniec - Małe Formy Krajobrazu 05.1967

Krajno - krajobraz z trzema pozami

Pasmo Oblęborskie - poletko 08.1960

Widełki 12.1964

Konary - krajobraz z rombem 09.1957

Okolice Ostrowca - ziemia 1960

Widełki 12.1968

Okolice Polichna - ziemia 05.1967

Krajno - widok na Radostowe 12.1961

Pola w śniegu 12.1967

Jelonki - pola ośnieżone - dywan 02.1962

Widok z Radostowej na Łysicę 07.1967

Radostowa - jar z Łysicą 08.1962

Radostowa - pola w jarze 08.1962

Radostowa - fragment pól w jarze 08.1962

Radostowa - widok z Wymyślonej 11.1962

Kwitnący krzak głogu 08.1962

Krzyżka koło Kazimierzy 04.1966

Klonówka - widok na Radostową z bruzdami 04.1963

Wymyśona - Radostowa w zimie 12.1963

Okolice Tarnowa - krajobraz Polski 09.1960

Karczówka - widok z wieży 06.1967

Łysica z Wymyślonej ze skibami 04.1963

Jeleniówka z Waśniowa 06.1967

Radostowa z Klonówki 1976

Panorama świętokrzyska, k. Masłowa ze Świniej Góry 1.08.1958

Wymyślona - widok na Radostowę 04.1963

Łysa Góra - widok na południe 10.1967

Klonówka 07.1967

Ameliówka - sinusoida 09.1984

Koło Warszawy. 06.1962

Krajno - Wymyślona - Łysica 12.1961

Zagość - melioracje 04.1971

Góra Miejska - zamku w Bodzentynie 10.1967

Widok z Rzepki na Zelejową - narciarze 12.1961

Widełki 12.1968

Szczytniak 06.1967

Łysa Góra ze Starej Słupii 09.1974

Krajno Stara Wieś - cmentarz od północy

Rzepka / PKP 07.1967

Wymyślona - Radostowa w zimie 12.1963

Okolice Kozienic 07.1973

Krajno - krajobraz - jesienne pola 11.1962

Radostowa - zima, jar od północy

Połaniec - kościół 10.1972

Przełom Lubrzanki - sinusoida 12.1970

Widok na telegraf z Dymin 08.1956

Łysa Góra -widok od płn. 10.1967

Krajno - kartoflisko / krajobraz symetryczny 06.1962

Łysica - krajobraz baśniowy 12.1961

Odwilż - roztopy Sufraganica Pietrszki 04.1960

Góra Otrocz - widoki z triangułu 07.1969

Konary 09.1961

Łysa Góra -widok od płn. 10.1967

Widok na telegraf z Dymin 08.1956

Masłów - widok ze Świniej Góry na Łysicę 07.1958

Rykoszyn koło Miedzianki 08.1957

Widok z Radostowej na Łysicę 07.1967

Koło Sancygniowa - krajobraz ziemia 09.1960

Chęciny - Rzepka 12.1963

Klonówka 1960

Małogoszcz 1956

Góra Stokowa i Góry Zgórskie - zima, widok z górki koło Karczówki 03.1960

Rozlewy - Sufraganica, Pietraszki 04.1960

Rozlewy - Sufraganica, Pietraszki 03.1960

Pasmo - widok z Zagórza 07.1960

Diapozytyw barwny: Północ województwa kieleckiego. Ostrówek koło Mniszewa 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - Okolice Petrykoz 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - okolice Przysuchy 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - okolica Opoczna 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - okolice Opoczna 1991-2004

Północ województwa kieleckiego - okolice Opoczna 1991-2004

Diapozytyw barwny - Północ województwa kieleckiego - okolice Czarnolasu 1991 - 2004

Północ województwa kieleckiego - Studzianki Pancerze - krajobraz 1991 - 2004

Północ województwa kieleckiego - Ostrówek k/Mniszewa - sad

Północ województwa kieleckiego - Ostrówek k/Mniszewa - sad 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Bogucic 1991 - 2004

Ponidzie - łąki w Brześciu 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Czarkowy 1991 - 2004

Ponidzie - widok z Grodziska 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Bogucic 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Bogucic 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Buska Zdroju - 1991-2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Młynów 1991-2004

Ponidzie - rezerwat Owczary 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Szańca - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Buska Zdroju "A" 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Szańca - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Kików 1991-2004

Ponidzie - okolice Szańca 1991 - 2004

Ponidzie. Szanecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - Kików - Szaniecki Park Krajobrazowy 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Młynów 1991 - 2004

Ponidzie - Brzeście - łąki nad Nidą 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Pacanowa - 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Pacanowa - cebula 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Chmielnika - jesienne pola 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy - Okolice Kikowa 1991 - 2004

Ponidzie - krzyż - Cieszkowy - 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Zawarży 1991- 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej - 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Dolina Wisły - Witów 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Czarnocina 1991 - 2004

Ponidzie - Stradów Grodzisko 1991 - 2004

Ponidzie - Sądek - Wąwóz - Kozubowski Park Krajobrazowy - 1991-2004

Ponidzie - Stradów - okolice grodziska - maki 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Krzyża 1991 - 2004

Krzyż - Cieszkowy 1991 - 2004

Ponidzie - Krzyż i Cieszkowy 1991 - 2004

Ponidzie - Złota Pińczowska 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Ponidzie - okolice Złotej Pińczowskiej 1991 - 2004

Masłów. 1991-2004

Widok z Ociesęk w kierunku Rakowa. 1991 - 2004

Sędek. 1991 - 2004

Ponidzie - Szaniecki Park Krajobrazowy. 1991 - 2004

Góra Zamczysko z Ociesęk. 1991 - 2004

Sędek - widok na Łysogóry. 1991 - 2004

Smyków. 1991 - 2004

Ociesęki. 1991 - 2004

Cisowsko Orłowiński Park Krajobrazowy. 1991 - 2004

Cisowsko Orłowiński Park Krajobrazowy. 1991 - 2004

Pola - Górno. 1991 - 2004

Sędek. 1991 - 2004

Ostoja bobrów -Lemanów. 1991 - 2004

Grzyby - lasy cisowskie. 1991 - 2004

Góra Zamczysko - Widełki. 1991 - 2004

Sędek - widok na Góry Świętokrzyskie. 1991 - 2004

Cisowsko Orłowiński Park Krajobrazowy. 1991 - 2004

Cisów. 1991 - 2004

Cisów. 1991 - 2004

Cisów. 1991 - 2004

Smyków - pejzaż świętokrzyski. 1991 - 2004

Widełki. 1991 - 2004

Widełki - widok z Ociesęk. 1991 - 2004

Łysa Góra i Pasmo Jeleniowskie z Sędka. 1991 - 2004

Sędek. 1991 - 2004

Sędek. 1991 - 2004

Sędek. 1991 - 2004

Góra Zamczysko z Ociesęk. 1991 - 2004

Góra Zamczysko z Ociesęk. 1991 - 2004

Góra Zamczysko z Ociesęk. 1991 - 2004

Dolina Czarnej Staszowskiej z Ociesęk. 1991 - 2004

Beskid Niski z Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Beskid Niski - widok z Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Beskid Niski z Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Beskid Niski, okolice Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Dolina Wilszni w Polanach. 1991 - 2004

Beskid Niski - okolice Dobrynii. 1991 - 2004

Góra Kolanin k/Świątkowej Wielkiej. 1991 - 2004

Beskid Niski z Woli Cieklińskiej. 1991 - 2004

Beskid Niski ok/Świątkowej Wielkiej. 1991 - 2004

Kotań - lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej (k/Cerkwi). 1991 - 2004

Kołaczyce. 1991 - 2004

Beskid Niski - okolice Nowego Żmigrodu. 1991 - 2004

Beskid Niski - widok z Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Beskid Niski - widok z Góry Grzywackiej. 1991 - 2004

Beskid Żywiecki. 1991 - 2004

Pogórze Ciężkowickie - okolice Żurowej. 1991 - 2004

Pasmo Przedborsko-Małogoskie, ok. Gór Mokrych. 1991-2004

Góra Dobrzeszowska ze Snochowic. 1991-2004

Pożar - lasy koneckie. 1991-2004

Stara Góra - hałda pokopalniana. 1991-2004

Ruda Maleniecka - stawy. 1991-2004

Pożar - lasy koneckie. 1991-2004

Okolice Fałkowa. 1991-2004

Maleniec. 1991-2004

Ruda Maleniecka - stawy rybne. 1991-2004

Gołoszyce - droga turystyczna w Góry Świętokrzyskie. 1991-2004

Pasmo Jeleniowskie z Trzcianki. 1991-2004

Pasmo Jeleniowskie z Trzcianki. 1991-2004

Pasmo Jeleniowskie - Góry Świętokrzyskie. 1991-2004

Widok - Pasmo Jeleniowskie z Trzcianki. 1991-2004

Okolice Skały.1991-2004

Okolice Skały. 1991-2004

Góra Jeleniowska. 1991-2004

Łysogóry ze Starej Słupi. 1991-2004

Gołoszyce. 1991-2004

Gołoszyce. 1991-2004

Łysa Góra z Jeleniowa. 1991-2004

Szerzawy. 1991-2004

Góra Jeleniowska. 1991-2004

Widok z Czajęcic na Pasmo Jeleniowskie. 1991-2004

Okolice Bodzentyna. 1991-2004

Pasmo Sieradowickie z Podgórza. 1991-2004

Krajobraz - Tarczek. 1991-2004

Krajobraz - okolice Tarczka. 1991-2004

Okolice Bodzentyna. 1991-2004

Bodzentyn. 1991-2004

Góra Psarska o Łysica z Psar - Podlesia. 1991-2004

Łysica z Psar - Kątów. 1991-2004

Góra Miejska i Góra Psarska. 1991-2004

Pasmo Klonowska z Podgórza. 1991-2004

Góra Psarska i Łysica z Psar Podlasia. 1991-2004

Krajobraz - Tarczek. 1991-2004

Łysica z Psar Podlasia. 1991-2004

Łysica z Psary Podlasie. 1991-2004

Łysica z Psar Podlasia. 1991-2004

Widok na Łysicę z Psar - Podlasia. 1991-2004

Łysica - widok z Psar. 1991-2004

Góra Miejska - Celiny. 1991-2004

Psary Podlasie - Góra Miejska i Psarska. 1991-2004

Psary Kąty. 1991-2004

Łysica z Psar Podlasia. 1991-2004

Psary Podlasie - Góra Miejska i Psarska. 1991-2004

Podgórze k/Bodzentyna. 1991-2004

Góra Miejska i Psarska z Psar Podlasia.1991-2004

Psary Podlasie - góra Miejska i Psarska. 1991-2004

Krajobraz - okolice Tarczka. 1991-2004

Bałtów - wylew rzeki Kamiennej. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1997

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Wylew rzeki Kamiennej ok. Nietulistka Fabr. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Okolice Ćmielowa. 1991-2004

Maki - okolice Rzepina. 1991-2004

Bałtów - nad rzeką Kamienną.1991-2004

Maki - okolice Rzepina. 1991-2004

Maki - okolice Rzepina. 1991-2004

Dolina rzeki Kamiennej. 1991-2004

Małoszyce. 1991-2004

Masłowskie pola. 1991-2004

Okolice Masłowa. 1991-2004

Okolice Masłowa. 1991-2004

Okolice Masłowa. 1991-2004

Masłów - Kielce. 1991-2004

Dolina Wilkowska. 1991-2004

Klonówka - Radostowa - Łysica. 1991-2004

Dolina Wilkowska. 1991-2004

Dolina Wilkowska. 1991-2004

Okolice Kielc. Ogródki działkowe. 1991-2004

Okolice Baraniej Góry. 1991-2004

Ponidzie - okolice Chotla Czerwonego.1991-2004

Okolice Buska Zdroju. 1991-2004

Ponidzie, Pińczów - Wiślica. 1991-2004

Okolice Rudy Malenieckiej. 1991-2004

Okolice Rudy Malenieckiej. 1991-2004

Masłów. 1991-2004

Masłów-Kielce. 1991-2004

Masłowskie pola. 1991-2004

Chęciny - Jędrzejów. 1991-2004

Chęciny - Jędrzejów. 1991-2004

Nida k/Tokarni. 1991-2004

Okolice Jędrzejowa. 1991-2004

Okolice Łącznej. 1991-2004

Okolice Dębna. 1991-2004

Okolice Łysogór. 1991-2004

Okolice Łysogór. 1991-2004

Okolice Łysogór. 1991-2004

Niestachów. 1991-2004

Dolina Wilkowska. 1991-2004

Pasmo Klonowskie.1991-2004

Dolina Wilkowska, Radostowa, Wał Masłowski. 1991-2004

Masłów.1991-2004

Masłowskie pola.1991-2004

Ponidzie.Pińczów-Wiślica.1991-2004

Ponidzie.Jędrzejów-Pińczów.1991-2004

Szaniec(fot.lotnicza). 1991-2004

Ponidzie.Pińczów-Wiślica.1991-2004

Okolice Łysogór.1991-2004

Masłów.1991-2004

Mąchocice. Wał Masłowski.1991-2004

Dolina Wilkowska- Góry Miejska i Psarka.1991-2004

Niestachów.1991-2004

Dolina Wilkowska.1991-2004

Okolice Baraniej Góry.1991-2004

Okolice Baraniej Góry k/Oblęgorka.1991-2004

Okolice Baraniej Góry.1991-2004

Wola Chrobeska.1991-2004

Expres Ponidzia.1991-2004

Krajobraz-Piotrkowice.1991-2004

Piotrkowice-klasztor pobernardyński.1991-2004

Inne województwa.Lipsk-łąka.1991-2004

Inne województwa.Suwalski Park Krajobrazowy.1991-2004

Inne województwa.Gwiazdy - ok.2 godzin. Suwalski Park Krajobrazowy.1991-2004

Inne województwa.Suwalski Park Krajobrazowy-widok z Góry Cisowej.1991-2004

Inne województwa.Suwalski Park Krajobrazowy-okolice Smolnik.1991-2004

Okolice Supraśla.1991-2004

Smolniki.1991-2004

Turtul-łąka.1991-2004

Suwalski Park Krajobrazowy-widok z Góry Cisowej.1991-2004

Cisowa góra-widok.1991-2004

Rosochaty Róg-murawa kserotermiczna.1991-2004

Suwalski Park Krajobrazowy-ok.Smolnik i Jez.Jaczna.1991-2004

Kurpie - wieś Dębniki.1991-2004

Suwalski Park Krajobrazowy-Sidory.1991-2004

Otoczenie stadniny Białka.1991-2004

Otoczenie stadniny Białka.1991-2004

Białka.Krajobraz.1991-2004

Nad Bugiem-okolice Włodawy.1991-2004

Białowieża-droga do rezerwatu.1991-2004

Rez.Łęg Dębowy. Okolice Janowa Podlaskiego.1991-2004

Kopalnia torfu - Imszar.1991-2004

Kopalnia torfu-Imszar.1991-2004

Łąki nad Bugiem-okolice Janowa Podlaskiego.1991-2004

Łąki nad Bugiem - okolice Janowa Podlaskiego.1991-2004

Neple-wylew rzeki Krzny.1991-2004

Neple -wylew rzeki Krzny.1991-2004

Podlaski przełom Bugu-Turna Mała nad Bugiem.1991-2004

Podlaski przełom Bugu-Turna Mała nad Bugiem.1991-2004

Podlaski przełom Bugu-Turna Mała nad Bugiem.1991-2004

Bubel Granna-fotografują Henryk Rogoziński i Jerzy Piątek.1991-2004

Nad Bugiem - okolice Janowa Podlaskiego.1991-2004

Nad Bugiem-okolice Janowa Podlaskiego.1991-2004

Radostowa.1991-2004

Radostowa.1991-2004

Dolina Wilkowska, Mąchocice-Scholasteria, w głębi Pasmo Klonowskie.1991-2004

MAsłów-w głębi Kielce.1991-2004

Masłów.1991-2004

Masłów- w głębi Kielce.1991-2004

Ameliówka-koło Kielc.1991-2004

Dolina Wilkowska-Góry Świętokrzyskie.1991-2004

Dolina Wilkowska.1991-2004

Sinusoida-Ameliówka.1991-2004

Radostowa.1991-2004

Krajno.1991-2004

Łysica z Wymślonej.1991-2004

Łysica z Krajna-Wymyślonej.1991-2004

Łysica z Wymyślonej.1991-2004

Sinusoida -Ameliówka.1991-2004

Dolina Wilkowska, Mąchocice-Scholasteria.1991-2004

Góra Radostowa z Klonówki.1991-2004

Gruda.Górno, Góry Świętokrzyskie.1991-2004

Radostowa.1991-2004

Dolina Wilkowska- widok na Łysicę.1991-2004

Krajno.1991-2004

Masłów.1991-2004

Okolice Łysogór.1991-2004

Dolina Wilkowska.1991-2004

Masłów.1991-2004

Kostomłoty-widok z kamieniołomu.1991-2004

Ameliówka.1991-2004

Widok z Klonówki.1991-2004

Masłów-kościół.1991-2004

Radostowa. 1991-2004

Łysica z Krajna. 1991-2004

Widok z Klonówki. 1991-2004

Masłów-kościół.1991-2004

Krajno. 1991-2004

Widok z Klonówki.1991-2004

Okolice Domaszowic. 1991-2004

Podgórze - widok na Pasmo Sieradowickie. 1991-2004

Góry Domowe S. Żeromskiego ze Św. Katarzyny. 1991-2004

Ameliówka.1991-2004

Dolina Wilkowska. 1991-2004

Łysica z Górna. 1991-2004

Ciekoty - jesienne ogniska. 1991-2004

Masłów. 1991-2004

Dolina Wilkowska, Mąchocice-Scholasteria. 1991-2004

Krajno.1991-2004

Okolice Łysogór. 1991-2004

W górach Świętokrzyskie. 1991-2004

Masłów (przed zachodem słońca). 1991-2004

Zbocze Klonówki. 1991-2004

Ponidzie- Chroberz. Łąki nad Nidą. 1991-2004

Rez. Krzyżanowice. 1991-2004

Ponidzie. Pińczów - Wiślica. 1991-2004

Brzoza na Klonówce. 1991-2004

Radostowa. 1991-2004

Skotniki Górne - skraj rezerwatu. 1991-2004

Skotniki Górne - skraj rezerwatu. 1991-2004

Rezerwat - Góry Koperskie. 1991-2004

Rez. Krzyżanowice. 1991-2004

Rezerwat - Skotniki Górne. 1991-2004

Ponidzie - okolice Niegosławic.1991 - 2004

Ponidzie - okolice Nieprowic. 1991 - 2004

Rezerwat gipsów. Przęślin - widok na płd. 1991-2004

Ponidzie- Chroberz. Łąki nad Nidą. 1991-2004

Ponidzie- Chroberz. Łąki nad Nidą. 1991-2004

Ponidzie- Chroberz. Łąki nad Nidą. 1991-2004

Ponidzie - Nieprowice. 1991 - 2004

Ponidzie - rzepak - Nieprowice. 1991 - 2004

Ponidzie - Nieprowice. 1991 - 2004

Ponidzie - rzepak w Nieprowicach. 1991 - 2004

Skotniki Górne VI 1992. 1992

Łączna. 1991 - 2004

Rzeka - na drodze. Łączna. 1991 - 2004

Ponidzie - Rezerwat Winiary Zagojskie. 1991 - 2004

Skotniki Górne VI 1992. 1992

Samsonów I 1991. 1991

Szerzawy. 1991 - 2004

Samsonów I 1991. 1991

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992

Śniadka. V 1993. 1993

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992

Śniadka. V 1993. 1993

Śniadka. V 1993. 1993

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992

Śniadka. V 1993. 1993

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992

Śniadka. V 1993. 1993

Śniadka. V 1993. 1993

Śniadka. V 1993. 1993

Pasmo Przedborsko - Małogoskie. V 1992. 1992