Paweł Pierściński

Główną inspiracją i tworzywem artystycznym w pracach Pawła Pierścińskiego, od początku drogi twórczej jest rodzimy krajobraz wiejski Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i okolic Kielc.


Projekt „ Zakup kolekcji prac Pawła Pierścińskiego” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.


signature